X
تبلیغات
زولا

همایش های داخلی:

۲۳ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۳- سومین جشنواره دانشجویی جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران- تهران 

۲۸ الی ۲۹ بهمن ۱۳۹۳- سومین کنگره داخلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام     

۱۰ الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۳- هفدهمین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی ایران- تهران   

۱۰الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۳- هفتمین کنگره داخلی کمیته تحقیقات دانشجویی اهواز      

۱۲ الی ۱۴ اسفند ۱۳۹۳- بخش دانشجویی همایش راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری   

۱۳ الی ۱۴ اسفند ۱۳۹۳- اولین کنگره دانشجویی کاربرد تکنیک ها و روش های تصویربرداری پزشکی 

۱۵ الی ۱۷ اسفند ۱۳۹۳- چهارمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب

۱۵ الی ۱۷ اسفند ۱۳۹۳- چهارمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی     

۱۷ الی ۱۸ اسفند ۱۳۹۳- نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان  

۱۹ الی ۲۰ اسفند ۱۳۹۳- ششمین کنگره تحقیقاتی سالانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  

۱۹ الی ۲۰ اسفند ۱۳۹۳- همایش دانشجویی ملی گیاهان دارویی و طب سنتی- شهرکرد    

۳۱ فروردین الی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴- بخش دانشجویی چهارمین کنگره جراحی های کم تهاجمی   

۱۶ الی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴- دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

۲۹ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴- چهارمین جشنواره دانشجویی انجمن علمی شنوایی شناسی ایران  

۶ الی ۸ خرداد ۱۳۹۴- بخش دانشجویی ششمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران   

مهر ۱۳۹۴- نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور- شیراز 

 

همایش های خارجی:

۱۱ الی ۱۵ مارس ۲۰۱۵- نهمین کنگره بین المللی دانشجویان پزشکی LIMSC- هلند  

۱۳ الی ۱۵ مارس ۲۰۱۵- ششمین کنگره بین المللی دانشجویان پزشکی AIMS- پرتغال      

۱ الی ۳ آپریل ۲۰۱۵- دومین کنگره بین المللی دانشجویان پزشکی و داروسازیBIMCO- اوکراین  

۲ الی ۵ آپریل ۲۰۱۵- دوازدهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی CONGRESSIS- 

۱۴ الی ۱۸ آپریل ۲۰۱۵- ششمین کنگره بین المللی پژوهشگران جوان- روسیه       

۱۶ الی ۱۸ آپریل ۲۰۱۵- بیست و سومین کنگره بین المللی دانشجویان پزشکی IMSC- لهستان   

۲۳ الی ۲۵ آپریل ۲۰۱۵- کنگره بین المللی علمی دانشجویان ISSC- لهستان  

۲۹ آپریل الی ۲ می ۲۰۱۵- کنگره بین المللی دانشجویان پزشکی اندونزی INAMSC- اندونزی    

۷ الی ۱۰ می ۲۰۱۵- چهاردهمین کنگره بین المللی دانشجویان پزشکی ICMS- بلغارستان

۷ الی ۱۰ می ۲۰۱۵- یازدهمین کنگره بین المللی دانشجویان پزشکیWMC- لهستان   

۱۴ الی ۱۷ می ۲۰۱۵- شانزدهمین کنگره بین المللی دانشجویان پزشکیMedicalis -رومانی

۱۵ الی ۱۷ می ۲۰۱۵- پنجمین کنگره بین المللی پژوهش های دانشجویان پزشکیIMSRC- ترکیه

۲ الی ۵ ژوئن ۲۰۱۵- بیست و دومین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی ISCOMS- 

۴ الی ۶ ژوئن ۲۰۱۵- سومین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی (ISC)- اتریش   

۱۶ الی ۱۹ جولای ۲۰۱۵- دهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکیIMSCNS-   

 

دوره ها و جشنواره ها:

نوزدهمین دوره انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه های علوم پزشکی کشور